Edulinks lịch hội thảo tháng 7

July 17th, 2012 by admin Leave a reply »
Hội thảo tháng 7:
2:00pm thứ Năm, 19/7/2012
Học viện Holmesglen, AUS tại văn phòng Edulinks
2:00pm Friday, 20/7/2012
QIBT at Griffith University, AUS tại văn phòng Edulinks
9:00am thứ Bảy, 21/7/2012
Học viện EASB, Singapore, tại khách sạn Palace Sài Gòn
9:00am Chủ Nhật, 22/7/2012
Học viện EASB, Singapore, tại khách sạn Grand Vũng Tàu
8:30am Chủ Nhật 29/7/2012
Triển lãm du học Malaysia: Help, Nilai, Taylor’s, UCTI, Swinburne tại khách sạn Kim Đô, quận 1
Hội thảo tháng 7:
  • 2:00pm thứ Năm, 19/7/2012: Học viện Holmesglen, AUS tại văn phòng Edulinks
  • 2:00pm Friday, 20/7/2012: QIBT at Griffith University, AUS tại văn phòng Edulinks
  • 9:00am thứ Bảy, 21/7/2012: Học viện EASB, Singapore, tại khách sạn Palace Sài Gòn
  • 9:00am Chủ Nhật, 22/7/2012: Học viện EASB, Singapore, tại khách sạn Grand Vũng Tàu
  • 8:30am Chủ Nhật 29/7/2012: Triển lãm du học Malaysia: Help, Nilai, Taylor’s, UCTI, Swinburne tại khách sạn Kim Đô, quận 1

.