Đại học nghiên cứu Phần Lan quay lại tài trợ 100% bậc cao học vào năm 2014

September 28th, 2013 by admin Leave a reply »

Năm 2014 đồng loạt các trường Đại học nghiên cứu tại Phần Lan thực hiện chính sách tuyển sinh miễn 100% học phí bậc Cao học chương trình dạy bằng tiếng Anh dành cho sinh viên quốc tế (ngoài khối EU)


Nếu trước đây năm 2012 và 2013 các trường University of Oulu, Tampere University of Technology, Aalto University… áp dụng chính sách thu phí bậc Cao học đối với sinh viên quốc tế thì nay các trường đã chính thức quay lại chương trình miễn 100% học phí.


1378405_506558442768097_167099344_n

.