HOT! LỊCH HỌC LỚP LUYỆN THI PHẦN LAN 2015

December 24th, 2014 by admin Leave a reply »

Edulinks xin thông báo Lịch học lớp luyện thi Phần Lan sẽ bắt đầu từ 26/01/2015 đến 03/04/2015 tại Tp. HCM, Vũng Tàu, Hà Nội. Lịch học có thể thay đổi, hãy theo dõi các tin cập nhật tại www.edulinks.vn

Đăng kí lớp học tại đây

HỒ CHÍ MINH

CÁC LỚP HỌC TẠI VP EDULINKS, 439 HOÀNG VĂN THỤ, P.4, Q. TÂN BÌNH.

⇒LỚP IB 2 – 4 – 6 CA 1 TẠI VP EDULINKS HCM

 Thời gian: Từ 26/01/2015 – 03/04/2015
  Giờ: 6:00PM – 7:30 PM
 • Địa điểm: 439 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08 3847 9525
 • Hotline: 0913 452 360 ( Ms Quynh Vi) , 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

HCM_246_IB_HVT_ca1

LỚP IB 2 – 4 – 6 CA 2 TẠI VP EDULINKS HCM

 •Thời gian: Từ 26/01/2015 – 03/04/2015
  Giờ:  7:40 PM – 9:10PM
 • Địa điểm: 439 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08 3847 9525
 • Hotline: 0913 452 360 ( Ms Quynh Vi) , 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

HCM_246_IB_HVT_Ca2

⇒LỚP IB 3 – 5 – 7 TẠI VP EDULINKS HCM

 •Thời gian: Từ 27/01/2015 – 04/04/2015
  Giờ:  7:40 PM – 9:10 PM
 • Địa điểm: 439 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08 3847 9525
 • Hotline: 0913 452 360 ( Ms Quynh Vi) , 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

HCM_357_IB_HVT_ca1

⇒LỚP TECH 3 – 5 – 7 TẠI VP EDULINKS HCM

 •Thời gian: Từ 27/01/2015 – 04/04/2015
  Giờ:  6:00 PM – 7:30PM
 • Địa điểm: 439 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08 3847 9525
 • Hotline: 0913 452 360 ( Ms Quynh Vi) , 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

HCM_TECH 357

CÁC LỚP HỌC TẠI NGUYỄN CHÍ THANH, Q.5

⇒LỚP IB THỨ 7 – CN TẠI Q.5

 •Thời gian: Từ 31/01/2015 – 05/04/2015
  Giờ:  3:00PM – 6:00PM (Thứ 7)
8:00AM – 11:00AM (CN)
 • Địa điểm: Nguyễn Chí Thanh, Q.5
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08 3847 9525
 • Hotline: 0913 452 360 ( Ms Quynh Vi) , 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

IB_NK

F

LỚP TECH TẠI Q.5

 •Thời gian: Từ 31/01/2015 – 05/04/2015
  Giờ:  12:30 PM – 3:00PM (Thứ 7 – CN)
 • Địa điểm: Nguyễn Chí Thanh, Q.5
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08 3847 9525
 • Hotline: 0913 452 360 ( Ms Quynh Vi) , 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

TECH_NK

 

VŨNG TÀU

LỚP IB THỨ 7 – CHỦ NHẬT

 •Thời gian: Từ  31/01/2015 – 29/03/2015
  Giờ:  05:00 PM – 7:30PM (Thứ 7)
08:00AM – 11:30AM (CN)
 • Địa điểm: THPT Vũng Tàu, 09 Thi Sách
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08 3847 9525

• Hotline: 0913 452 360 ( Ms Quynh Vi) , 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

VT_IB

LỚP TECH THỨ 7 – CHỦ NHẬT TẠI THPT VŨNG TÀU

Thời gian: Từ  31/01/2015 – 29/03/2015
  Giờ:  7:30 PM – 9:30PM (Thứ 7)
1:30PM – 5:30PM (CN)
 • Địa điểm: THPT Vũng Tàu, 09 Thi Sách
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08 3847 9525

 • Hotline: 0913 452 360 ( Ms Quynh Vi) , 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

VT_TECH

***Môn Toán của lớp Kĩ thuật sẽ học chung với lớp IB

 

HÀ NỘI

   LỚP IB 2 – 4 – 6 TẠI VP EDULINKS HN

 •Thời gian: Từ 26/01/2015 – 03/04/2015
  Giờ: 6:15PM – 7:45 PM
 • Địa điểm: 06 Tây Hồ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 04 3718 3654
 • Hotline: 0123 8686 123 (Ms Hoan), 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

HN_IB_246

LỚP IB 3 – 5 – 7 TẠI VP EDULINKS HN

 •Thời gian: Từ 27/01/2015 – 04/04/2015
  Giờ: 6:15 PM – 7:45 PM
 • Địa điểm: 06 Tây Hồ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 04 3718 3654
 • Hotline: 0123 8686 123 (Ms Hoan), 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)HN_IB_246

LỚP IB THỨ 7 – CN TẠI VP EDULINKS HÀ NỘI

 •Thời gian: Từ  31/01/2015 – 05/04/2015
  Giờ: 2:30PM – 4:45PM (Thứ 7)
8:30AM – 10:45AM (CN)
 • Địa điểm: 06 Tây Hồ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 04 3718 3654
 • Hotline: 0123 8686 123 (Ms Hoan), 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

HN_IB_357

LỚP TECH  CHỦ NHẬT TẠI VP EDULINKS

 •Thời gian: Từ  31/01/2015 – 05/04/2015
  Giờ: 1:30PM – 5:00PM Thứ 7 – CN
 • Địa điểm: 06 Tây Hồ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 04 3718 3654
 • Hotline: 0123 8686 123 (Ms Hoan), 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

HN_TECH_T7CN

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY DU HỌC EDULINKS

Tại TP.HCM: 439 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM

Tel: (08)3847 9525 – Fax: (08) 3847 9975 – Hotline: 0913 452 360 (Ms.VI) – 0919 735 426 (Ms.CHI)

Tại Hà Nội:    06 Tây Hồ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Tel: (04) 3718 3654 – Hotline: 01238 686 123 (Mrs.HOAN) – 0919 735 426 (Ms.CHI)

Leave a Reply