LỊCH THI IELTS & TOEFL

LỊCH THI IELTS 2011 VÀ 2012 tại BRITISH COUNCIL

Tất cả các ngày thi trong lịch đều có tổ chức loại hình Học thuật – Academic. Riêng những ngày có tô đậm và dấu hoa thị (*) thì có tổ chức cả 2 loại hình Học thuật – Academic và không Học thuật – General Training.

Tháng Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh Cần Thơ Hải Phòng
11/2011 05*, 19 05*, 17*, 26 19
12/2011 03*, 10* 03*, 10*, 17 17
1/2012 07*, 14 07*, 12, 14 14
2/2012 04, 18* 04, 18*, 25
3/2012 08, 10*, 17 08, 10*, 17 10* 10*
4/2012 14, 21*, 28 12, 21*, 28
5/2012 12*, 19, 26* 12*, 19, 26* 26* 26*
6/2012 09*, 16, 30* 09*, 16, 30*
7/2012 07, 21*, 28 07, 21*, 28 21*
8/2012 04*, 11, 25* 04*, 11, 25* 11
9/2012 01*, 15, 22* 01*, 15, 22* 22*
10/2012 13*, 20, 27* 13*, 20, 27*
11/2012 03, 17*, 24 08*, 17*, 24 17* 17*
12/2012 01*, 08*, 15 01*, 08*, 15

LỊCH THI IELTS 2011 VÀ 2012 tại IDP
Tháng Tại TP. Hồ Chí Minh Tại Hà Nội Tại Cần Thơ
Tháng 7 – 2011 9* 16 30* 9* 16 30*
Tháng 8 13* 20 27 13* 20 25*
Tháng 9 15 17 24* 17 24*
Tháng 10 8* 22* 29 8* 22* 29
Tháng 11 5* 17* 26 5* 17* 26
Tháng 12 3* 10* 17 3* 10* 17
Tháng 1 – 2012 7* 12 14 7* 14 7
Tháng 2 9* 18* 25 9* 18* 25
Tháng 3 10* 17 31* 10* 17 31*
Tháng 4 14 21* 12* 21* 28 14
Tháng 5 12* 19 26* 12* 19 26*
Tháng 6 9* 16 30* 9* 16 30*
Tháng 7 12* 21* 28 7 12* 21* 28 12
Tháng 8 4* 11 25 4* 11 25*
Tháng 9 6 15 22* 6 15 22*
Tháng 10 13* 20 27* 13* 20 27* 13
Tháng 11 8* 17* 24 3 8* 17* 24
Tháng 12 1* 8* 15 1* 8* 15

(*): Ngày thi dành cho cả thí sinh thi Academic và General Training.

Những ngày thi không có (*) chỉ dành cho thí sinh thi Academic.

.