Trường ĐH Oulu

Back to trường đại học nghiên cứu

*   Application round opens: November 16th, 2009

Các ngành Thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh.
 1. Architectural Design
 2. Astronomy and Space Physics
 3. Barents Environmental Engineering (BEE)
 4. Education and Globalisation (EdGlo)
 5. Finance and Economics (FE)
 6. Financial and Management Accounting (FMA)
 7. Health and Wellbeing in the Circumpolar Area
 8. International Business (IB)
 9. Protein Science and Biotechnology
 10. Software, Systems and Services Development in Global Environment (GS3D)
 11. Synchrotron Radiation Based Science and Accelerator Physics
 12. Wireless Communications Engineering (WCE)
Điều kiện chung
 1. Tốt nghiệp Đại học ngành liên quan, chương trình đại học ít nhất 3 năm, tổng số tính chỉ là 180 (các bạn học năm cuối Đại học có thể gia hạng bằng ĐH)
 2. Điều kiện ngoại ngữ.
Language Test Minimum Score
The Finnish National Certificate of Language Proficiency Skill level 5 (average value)
TOEFL PBT 570
TOEFL iBT 89
IELTS (Academic Module only)
6.5
CPECertificate of Proficiency in English
Pass level A, B or C
CAE - Certificate in Advanced English Pass level A, B or C

Back to trường đại học nghiên cứu

.