Trường ĐH Åbo Akademi

Back to trường đại học nghiên cứu

*   Application round opens: November 16th, 2009

Các ngành học Thạc Sĩ dạy bằng tiếng Anh.
  1. Master’s Degree Programme in Chemical Engineering
  2. Master’s Degree Programme in Electronic and Mobile Commerce
  3. Master’s Degree Programme in Embedded Computing
  4. Master’s Degree Programme in International Human Rights Law
  5. Master’s Degree Programme in Biomedical Imaging
  6. In addition to this it is possible to study Computer Engineering (major subject Software Engineering) on the master level in English.
Điều kiện chung.
  1. Tốt nghiệp Đại học ngành liên quan, chương trình đại học 4 năm.
  2. Điều kiện ngoại ngữ.
Language Test Minimum Score
TOEFL PBT 575
TOEFL iBT 90
IELTS (Academic Module only)
6.5

with no individual scores below 5.5

Back to trường đại học nghiên cứu

.