Trường ĐH Kinh tế Helsinki

Back to trường đại học nghiên cứu
Các chuyên ngành Đai học dạy bằng tiếng Anh

Hạn nộp hồ sơ.

Thường tháng 6, điểm SAT có thể đến chậm hơn khoảng 2-3 tuần (thông tin năm 2010 chưa chính thức)

Các chuyên ngành

 1. BSc Finance located in Helsinki
 2. BSc Business Technology located in Helsinki
 3. BSc International Business (BScBA) located in Mikkeli
 4. BSc Economics located in Helsinki

Điều kiện

- SAT1 have a score of at least 500 in Writing section AND
- SAT1 have a score of at least 1050 in Mathematics and Critical Reading sections together.

Helsinki Base tổng điểm Math + CR it nhất phải trên 1300/1600 hoặc tầm 1350/1600 thì chắc.
Mikkeli Base tổng điểm Math+CR ít nhất khoảng 1200/1600 hoặc tầm 1250/1600 thì chắc.
(Điểm xét tuyển cung thay đổi từng năm)

 • Viết tự luận, bằng cấp 3, bảng điểm …
Các ngành chuyên Thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh

Hạn nộp hồ sơ.

 • Application period begins: on Monday 4 January 2010
 • Application period ends: on Friday 26 February 2010 at 16:15 (4:15 pm, GMT +2:00 hrs)
 • GMAT and language test results, if required by the applicant, need to be available for Aalto University School of Economics (HSE) to use on 31 March 2010 at 16:15 (4:15 pm, GMT +2:00 hrs) at the latest
 • Các chuyên ngành

  1. MSc Logistics and Service Economics
  2. MSc Economics
  3. MSc International Business
  4. MSc International Business Communication
  5. MSc Information and Service Management
  6. MSc Entrepreneurship
  7. MSc Finance
  8. MSc Marketing

  Điều kiện.

  1. Tốt nghiệp Đại học ngành liên quan loại giỏi.
  2. Điều kiện tiếng Anh.
  • GMAT ít nhất 550
  • IELTS, result 6.5 or Toefl iBT, result 92 (Toefl PBT 580, Toefl CBT 236)

  Back to trường đại học nghiên cứu


  .