Trường ĐH Turku

Back to trường đại học nghiên cứu

Các chuyên ngành Đại học dạy bằng tiếng Anh
 • Không
Các chuyên ngành Thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh

Hạn nộp hồ sơ.

 • The application period (for international student intake) begins on 1 December 2009 and 4 January 2010
 • The application period closes on 1 March 2010

Các chuyên ngành.

 1. Master’s Degree Programme in Bioinformatics
 2. Master’s Degree Programme in Environmental Sciences
 3. Master’s Degree Programme in Embedded Computing
 4. Master’s Degree Programme in Information Technology
 5. Master’s Degree in Physical Sciences, Astronomy track

Điều kiện.

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan, chương trình đại học ít nhất 3 năm.
 • Tiếng Anh
 1. TOEFL test with a score of at least 575 (paper test) or 90 (Internet test)
 2. IELTS test with an overall band score of 6.5 and no individual score below 5.5
 3. Certificate of Proficiency in English (CPE), pass grades A, B or C
 4. Certificate In Advanced English (CAE), pass grades A, B, or C

.