ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU

DANH SÁCH 20 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU


finland university map

 1. Trường Đại học Helsinki
 2. Truờng Đại học Joensuu
 3. Trường Đại học Jyväskylä
 4. Trường Đại học Kuopio
 5. Trường Đại học Lapland
 6. Trường Đại học Oulu
 7. Trường Đại học Tampere
 8. Trường Đại học Turku
 9. Trường Đại học Vaasa
 10. Trường Đại học Åbo Akademi
 11. Trường Đại học kỹ thuật Lappeenranta
 12. Trường Đại học kỹ thuật Tampere
 13. Trường Đại học kỹ thuật Helsinki
 14. Trường Đại học kinh tế Helsinki
 15. Trường ĐH kinh tế Hanken
 16. Trường Đại học kinh tế Turku
 17. Trường Đại học Mỹ thuật
 18. Học viện Sibelius
 19. Trường Đại học thiết kế
 20. Trường đại học sân khấu điện ảnh.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

 • Quản trị kinh doanh quốc tế
 • Quản trị du lịch khách sạn
 • Quản lí công nghiệp
 • Quản trị hệ thống thông tin
 • Quản trị cơ sở vật chất
 • Công nghệ thông tin
 • Truyền thông
 • Cơ khí và công nghệ sản xuất
 • Công nghệ và hóa học
 • Kỹ sư hậu cần
 • Kỹ sư công nghiệp

.