Đại Học Kajaani

Back to các trường đại học ứng dụng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KAJAANI

Với 2000 sinh viên và 130 giảng viên Kajaani University for apply Science. Chính sách của trường là tập trung vào giáo dục nghề và đào tạo các lĩnh vực khác nhau. Trường có 2 khoa: Khoa quản trị kinh doanh, Quản lý du lịch khách sạn.

Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tạo ra một nền tảng vững chắc cho sinh viên trong quá trình học. Sinh viên được đào tạo để đi làm như một chuyên gia thực thụ trong những  lĩnh vực khác nhau. Các trương trình đạo đại học của trường là 3,5.

Đại diện Edulinks tại trường Đại học Kajaani Phần Lan.

Đại diện Edulinks tại trường Đại học Kajaani Phần Lan.

Chuyên ngành đào tạo:

- Cử nhân thương mại quốc tế (3,5 năm)

– Quản lý du lịch khách sạn: (3,5 năm)

Yêu cầu nhập học chung:

- Học sinh có bằng tốt nghiệp PTTH, cao đẳng, hoặc đang là sinh viên đại học năm I hoặc II.

– Tiếng Anh nói và viết tốt, có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc  IBT 80 nộp trước tháng 4.

Các chi phí học tập và sinh hoạt:

Tất cả sinh viên khi theo học tại các trường đại học của Phần Lan đều không phải trả học phí, sinh viên chỉ phải trả tiền ăn ở sinh hoạt, tiền sách vở và chi tiêu cá nhân, đi lại.

+ Nhà ở

: 200 – 300 EUR

+ Tiền ăn, dụng cụ học tập, sách vở

: 190 EUR

+ Chi phí cá nhân, đi lại

: 100 EUR

+ Bảo hiểm

: 150 – 250 EUR

+ Tổng chi phí

: 490 – 590 EUR

Tổng chi phí cho 1 năm học tập tại Phần Lan khoảng 5000 – 6000 EUR.

Chính vì vậy, để được cấp thẻ cư trú trong quá trình học tập tại Phần Lan sinh viên phải có tối thiểu 6000 EUR trong tài khoản gửi đúng tên mình tại 1 ngân hàng của Phần Lan. Hàng năm, sinh viên muốn gia hạn thẻ cư trú cũng phải chứng minh có đủ 6000 EUR trong tài khoản.

Việc làm thêm:

Luật pháp Phần Lan qui định sinh viên quốc tế được phép làm thêm 20h/tuần trong kỳ học và được làm việc tất cả thời gian trong các kỳ nghỉ

Hạn nộp hồ sơ: Trước tháng 1 hàng năm,  và nhập học vào tháng 9 hàng năm.

Back to các trường đại học ứng dụng

.