Trường ĐH Kinh tế Turku

Back to trường đại học nghiên cứu
Các chuyên ngành Đai học dạy bằng tiếng Anh
 • Không có
Các ngành chuyên Thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh

Hạn nộp hồ sơ.

 • Application period: December 1, 2009 – February 2, 2010
 • Admissions decisions will be announced  in May at the latest.

Các chuyên ngành

 1. Master’s Degree Programme in Futures Studies – FUTU
 2. International Master’s Degree Programme in Global IT Management – GITM
 3. Master’s Degree Programme in Global Innovation Management – GIM

Điều kiện.

 1. Tốt nghiệp Đại học ngành liên quan loại khá.

Riêng yêu cầu đại học đối với Master’s Degree Programme in Global Innovation Management – GIM


a) Bachelor of Science degree in Business Administration
b) Bachelor of Science degree in Engineering
c) Bachelor of Business Administration from a Finnish Polytechnic
d) Bachelor of Science in Biochemistry, Food Chemistry, Molecular Biotechnology or In Vitro Diagnostics
or corresponding foreign university degree that meets the Finnish criteria.
2. Điều kiện tiếng Anh.
 • TOEFL PBT (Test of English, paper-based), minimum requirement: 575 points.
 • TOEFL iBT (Test of English, Internet-based), minimum requirement: 92 points.
 • CAE/CPE (University of Cambridge Advanced Examination/Proficiency Examination): pass grades A, B, or C.
 • IELTS (International English Language Testing System), minimum grade: 6,5.

Back to trường đại học nghiên cứu

.