Trường ĐH Tampere

Back to trường đại học nghiên cứu

Các chuyên ngành Đại học dạy bằng tiếng Anh
  • Không có ngành học dạy bằng tiếng Anh
Các chuyên ngành Thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh

Hạn nộp hồ sơ.

  • Application period from 1 December to 1 February 2010.

Các chuyên ngành.

Faculty of Information Sciences

  • Master’s Degree Programme in Software Development, M.Sc.
  • Master’s Degree Programme in User Interface Software Development, M.Sc.
  • Master’s Degree Programme in Interactive Technology, M.Sc.

Faculty of Medicine

  • Master’s Degree Programme in Bioinformatics, M.Sc.

Faculty of Social Sciences / International School of Social Sciences ISSS

Joint Master’s Degree Programme in Comparative Social Policy and Welfare, M.Soc.Sc.Điều kiện.

  1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan, Gpa trên 7
  2. Điều kiện tiếng Anh
  • TOEFL, Test of English as a Foreign Language; 90/Internet-based, 575/paper-based
  • IELTS (Academic), International English Language Testing System; 6.5 with no individual score below 5.5

Back to trường đại học nghiên cứu

.