Trường ĐH Kuopio

Back to trường đại học nghiên cứu

Các chuyên ngành Đại học dạy bằng tiếng Anh
 • Không có
Các chuyên ngành Thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh

Hạn nộp hồ sơ.

 • Application period from 1st December 2009 – 1st February 2010 (Kuopio campus)

Các chuyên ngành.

 1. Atmospheric Sciences and Biogeochemical Cycles (ABS)
 2. General Toxicology and Environmental Health Risk Assessment (ToxEn)
 3. International Social Work
 4. Medical Physics and Engineering
 5. Public Health (including Public Health Nutrition and CBU)
 6. Scientific Computing
 7. International Master’s Program in Information Technology (IMPIT) (Joensuu campus)
 8. Information and Communication Technology – CBU (Joensuu campus)

Điều kiện.

 1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan, Gpa trên 7
 2. Điều kiện tiếng Anh: TOEFL PBT: 580, TOEFL CBT: 237, TOEFL iBT: 92, IELTS 6.5

Back to trường đại học nghiên cứu

.