Trường ĐH Joensuu

Các chuyên ngành Đại học dạy bằng tiếng Anh
 • Không có
Các chuyên ngành Thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh

Hạn nộp hồ sơ.

 • Application period open in March 2010

Các chuyên ngành.

 1. An International Study Programme on Karelia, Russia and the Baltic Area
 2. An International Study Programme in Environmental Science and Forestry
 3. An International Study Programme in Educational Scienses
 4. An International Study Programme in Law
 5. An International Study Programme in Social Sciences
 6. An International Master’s Degree Programme for Research Chemists
 7. An International Master’s Degree Programme in Human Geography
 8. An International Master’s Degree Programme in Cultural Diversity
 9. An International Master’s Degree Program in Information Technology (IMPIT)
 10. International Multidisciplinary PhD studies in Educational Technology (IMPDET)
 11. An International Master’s Programme (CBU) in Information and Communications Technology (ICT)
 12. MSc European Forestry (Erasmus Mundus)
 13. Joint European Master’s Programme in Clinical Linguistics EMCL (Erasmus Mundus)
 14. An International Master’s Programme in Color in Informatics and Media Technology (CIMET) (Erasmus Mundus)
 15. Elementary Finnish for Foreign Students

Điều kiện.

 1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan, Gpa trên 7
 2. Điều kiện tiếng Anh: TOEFL PBT: 580, TOEFL CBT: 237, TOEFL iBT: 92, IELTS 6.5

Back to trường đại học nghiên cứu

.