Edulinks chúc mừng các em đỗ kỳ thi Phần Lan khóa nhập học tháng 09/2012

June 2nd, 2012 by admin Leave a reply »

Trung tâm du học Edulinks chúc mừng các em đỗ kỳ thi đầu vào Phần Lan khoá nhập học tháng 9 năm 2012. Như hằng mỗi năm nhân viên Edulinks sẽ liên lạc với các bạn để hướng dẫn chuẩn bị hành trang sau khi phỏng vấn visa tại Hà Nội và nhận sim-card điện thoại trước khi sang Phần Lan để thuận tiện cho gia đình và nhân viên của Edulinks đón tại sân bay liên lạc, cũng như hướng dẫn làm những thủ tục cần thiết tại Phần Lan.

Những con số thống kê (bao gồm khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh)

- 100% các em đỗ master/ tổng số nộp hồ sơ

- 85% các em đỗ đại học/ tổng số nộp hồ sơ

- 90% các em thi đỗ khi tham gia luyện thi/ tổng số học sinh tham gia lớp luyện thi.

Danh sách học sinh Edulinks đỗ kỳ thi Phần Lan khóa nhập học tháng 9.2012

.