Archive for November, 2012

Các trường đại học Phần Lan tuyển sinh Cao học khóa tháng 9 năm 2013.

November 2nd, 2012

Đợt tuyển sinh nhập học 09/2013 sẽ bắt đầu nộp đơn cho các khóa Cao học từ ngày 19/11/2012 – 15/01/2013.

University of Jyvaskyla tuyển sinh các khóa Cao học giảng dạy bằng tiếng Anh như: International Business & Entreprenuership, Education, Nano Sciences, Biology of Physical Activity, Cultural Policy, Development & International Cooperation….

Hạn chót nộp hồ sơ trường Uni of Jyvaskyla: 04/01/2013

Admissions intake 09/2013 will start applying for postgraduate courses from 19/11/2012-15/01/2013.

University of Jyvaskyla admissions graduate courses taught in English: International Business, Entreprenuership Education &, Nano Sciences, Biology of Physical Activity, Cultural Policy, Development & International Cooperation. …

Deadline for filing the Uni of Jyvaskyla: 04/01/2013

https://www.jyu.fi/en/news/archive/2012/10/tiedote-2012-10-04-09-25-48-041611