Archive for March, 2015

Những quốc gia đóng góp nhiều nhất cho nhân loại

March 12th, 2015

Châu Âu là khu vực đóng góp nhiều nhất cho nhân loại với 9 đại diện trong top 10 đứng đầu danh sách.

Chỉ số Good Country Index xếp hạng 125 quốc gia trên thế giới dựa trên những đóng góp cho nhân loại ở 7 lĩnh vực: khoa học và công nghệ, văn hóa, hòa bình và an ninh quốc tế, trật tự thế giới, hành tinh và khí hậu, thịnh vượng và bình đẳng, sức khỏe và của cải.

Xếp hạng này được đưa ra dựa trên thống kê dữ liệu từ các tổ chức như Liên hợp quốc, Tổ chức Y tế thế giới, UNESCO… trong gần 3 năm.

Những quốc gia đóng góp nhiều nhất cho nhân loại

Theo đó, Ireland là quốc gia có đóng góp cho nhân loại nhiều nhất. Châu Âu là khu vực có nhiều quốc gia đóng góp lớn nhất cho thế giới. 9 trong số 10 quốc gia đứng đầu thuộc khu vực châu Âu. Anh đứng vị trí thứ 7 với đóng góp nhiều nhất về khoa học và công nghệ. Trong khi Bỉ, Malta, Hà Lan đứng đầu châu Âu với những đóng góp về sản phẩm, dịch vụ sáng tạo, điều kiện visa “thoáng” và có những hoạt động tự do ngôn luận mạnh mẽ.

Kenya là nước dẫn đầu khu vực châu Phi, với vị trí thứ 26 toàn cầu, cũng là quốc gia lục địa đen duy nhất có trong top 30.

Dưới đây là 30 quốc gia có đóng góp nhiều nhất cho nhân loại.

Những quốc gia đóng góp nhiều nhất cho nhân loại

Nguồn: Goodcountry.org

Sưu tầm (Theo Báo Đất Việt