TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Các trường Đại học Phần Lan. Trong năm 2007, có khoảng 11 300 sinh viên nước ngoài đại diện cho hơn 100 quốc gia học tập tại Phần Lan, và trong số đó có khoảng 11 300 được nhận vào học tại  trường đại học nghiên cứu và đại học ứng dụng. Ngoài ra, còn có khoảng 8 400 học sinh khác đến học tại Phần Lan mỗi năm theo chương trình chuyển đổi.

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG (click here)

Điểm mạnh đặc biệt của trường đại học ứng dụng là môi trường học tập tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, mục đích đào tạo của trường là các em có được những kỹ năng làm việc hiệu quả ngay sau khi ra trờng. Hệ thống trường ĐH ứng dụng được được thành lập trong những năm 1990 nhưng phát triểu nhanh và rất hiệu quả. Hệ thống ĐH ứng dụng cũng được chính phủ tài trợ hoàn toàn và mang đến cơ hội học tập miễn phí cho sinh viên, bao gồm sinh viên một số nước khu vực Châu Á và Châu Phi.

Hiện nay Phần Lan có 26 trường đại học ứng dụng đa ngành thuộc bộ giáo dục.

2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU (click here)

Các trường đại học nghiên cứu đại diện cho giáo dục truyền thống lâu đời nhất tại Phần Lan. Trường đại học đầu tiên là học viện Hoàng gia Turku được thành lập năm 1640. Hiện nay có 20 trường đại học nghiên cứu tại Phần Lan, tất cả đều được  tài trợ từ chính phủ Phần Lan nên các trường đại học nghiên cứu mang đến cơ hội học tập miễn phí cho tất cả mọi người nếu đạt yêu cầu tuyển sinh.

Hiện nay Phần Lan có 20 trường đại học nghiên cứu trong đó có 10 trường đại học đa ngành, 3 trường đại học kỹ thuật, 3 trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh, và 4 học viện nghệ thuật.

.