Trường ĐH Kỹ thuật Tampere

Back to trường đại học nghiên cứu

Các chuyên ngành Đại học dạy bằng tiếng Anh
 • Không có ngành học dạy bằng tiếng Anh
Các chuyên ngành Thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh

Hạn nộp hồ sơ.

 • Application period from 1 December to 15 March

Các chuyên ngành.

 1. Biomedical Engineering
 2. Business and Technology
 3. Information Technology
 4. Machine Automation
 5. Materials Science
 6. Radio Frequency Electronics
 7. Science and Bioengineering

Điều kiện.

 1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan, Gpa trên 7
 2. Điều kiện tiếng Anh
 • IELTS (Score 6.0 or higher)
 • TOEFL (Score 550/79 or higher)

Back to trường đại học nghiên cứu

.