Trường ĐH Lapland

Back to trường đại học nghiên cứu
Các chuyên ngành Đại học dạy bằng tiếng Anh
 • Không
Các chuyên ngành Thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh

Hạn nộp hồ sơ.

 • The application period (for international student intake) begins on  December 1st, 2009
 • Closes on February 19th, 2010

Các chuyên ngành.

 • Audiovisual Media Culture (max. 5 students)
 • Graphic Design (max. 5 students)
 • Industrial Design (max. 5 students)
 • Textile and Clothing Design (max. 5 students)
 • International Relations (max. 5 students)
 • Media Education (max. 8 students)

Điều kiện.

 • Tốt nghiệp Đại học ngành liên quan, chương trình đại học ít nhất 3.5 năm, tổng số tính chỉ là 180
 • Tiếng Anh

- TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language, Paper Based Test – score of 553-563 or higher)

-TOEFL CPT (Test of English as a Foreign Language, Computer Based Test – score of 217-223 or higher)

-TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language, Internet Based Test – score of 81-85 or higher)

-Cambridge ESOL’s CPE (Certificate of Proficiency in English – pass level A, B or C)

-Cambridge ESOL’s CAE (Certificate in Advanced English – pass level A, B or C)

-IELTS (International English Language Testing System – score of 6.5 or higher)

-Secondary education in English in one of the Nordic Countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway, or Sweden), the Great Britain, Ireland, the USA, Canada, Australia or New Zealand

-English language as part of IB degree (A language), EB degree (LI language or LII language)

• Bachelor’s or Master’s degree in English in one of the EU or EEA Countries, or in Australia, Canada, New Zealand or the USA

Back to trường đại học nghiên cứu

.