Trường Đại học Vaasa

Back to trường đại học nghiên cứu

Các chuyên ngành Đại học dạy bằng tiếng Anh
 • Không có
Các chuyên ngành Thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh

Hạn nộp hồ sơ.

 • Application period from 1 January – 28 February.

Các chuyên ngành.

 1. Master’s Degree Programme in Finance, intake 20
 2. Master’s Degree Programme in International Business, intake 25
 3. Master’s Degree Programme in Intercultural Studies in Communication and Administration, intake 20
 4. Master’s Programme in Telecommunication Engineering, intake 15
 5. Master’s Programme in Industrial Management, intake 20

Điều kiện.

 1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan, Gpa trên 7
 2. Điều kiện tiếng Anh
 • Official TOEFL -test with minimum score of 550 in paper-based test, 213 in computer-based test or 79 in iBT
 • Official IELTS test (Academic) with minimum score of 6.0 (each section minimum 5.5)

Back to trường đại học nghiên cứu

.