Trường ĐH Jyväskylä

Back to trường đại học nghiên cứu
Các chuyên ngành Đại học dạy bằng tiếng Anh.
 • Không có
Các ngành Thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh.

Hạn nộp hồ sơ.

Application round opens: November 16th, 2009 – January 18th, 2010

Các chuyên ngành.

Master of Arts

 1. Digital Culture
 2. Educational Leadership
 3. Intercultural Communication
 4. Music Psychology Training

Master of Science

 1. Biology of Physical Activity
 2. Corporate Environmental Management
 3. Entrepreneurship in Family Business
 4. Gerontology
 5. Mobile Technology and Business
 6. Nanoscience
 7. Renewable Energy
 8. Sport and Exercise Psychology
 9. European Master’s in Sport and Exercise Psychology (Erasmus Mundus Programme)
 10. Sport Science and Management (no intake in 2010)
 11. Sustainable Management of Inland Aquatic Resources

Điều kiện.

 1. Tốt nghiệp Đại học ngành liên quan, chương trình đại học ít nhất 3 năm, tổng số tính chỉ là 180 (các bạn học năm cuối Đại học có thể gia hạng bằng ĐH)
 2. Điều kiện ngoại ngữ.
Language Test Minimum Score
TOEFL PBT 600
TOEFL iBT 100
IELTS (Academic Module only)
7
CPECertificate of Proficiency in English
Pass level A, B or C
CAE - Certificate in Advanced English Pass level A, B or C

Back to trường đại học nghiên cứu

.