Trường ĐH kỹ thuật Lappeenranta

Back to trường đại học nghiên cứu
Các chuyên ngành Đại học dạy bằng tiếng Anh
 • Không
Các chuyên ngành Thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh

Hạn nộp hồ sơ.

 • Application period begins 4 January 2010
 • Deadline 26 February 2010

Các chuyên ngành.

Faculty of Technology

 1. Master’s Degree Programme in Chemical and Process Engineering
 2. Master’s Degree Programme in Energy Technology
  Major subjects: Bioenergy Technology; Environmental Energy Technology; Electricity Market and Distribution; Industrial Electronics
 3. Master’s Degree Programme in Mechanical Engineering
 4. Master’s Degree Programme in New Packaging Solutions
 5. Master’s Degree Programme in Technomathematics and Technical Physics
  Major subjects: Technomathematics; Technical Physics

Faculty of Technology Management

  1. Master’s Degree Programme in Information Technology
  2. Master’s Degree Programme in Industrial Management
  3. CBU Master’s Degree Programme in Information and Communications Technology

  School of Business

   1. Master’s Degree Programme (CBU) in Business and Administration in International Technology and Innovation Management, MITIM

    Điều kiện.

    • Tốt nghiệp Đại học ngành liên quan, chương trình đại học ít nhất 3.5 năm, tổng số tính chỉ là 180
    • A minimum of TOEFL 80 iBT/213 CBT or IELTS 6.0

    Back to trường đại học nghiên cứu

    .